identifikační plastové karty

Identifikační karty slouží k identifikaci držitele a k následnému řízení vstupu do budov nebo čerpání služeb.

Identifikační karta může být propojená s elektronickým přístupovým systémem, ale může být obohacená o personifikační prvky sloužící k interakci s živou obsluhou.

Identifikační karty

elektronické přístupové systémy

Identifikační karty použité v kombinaci s elektronickými přístupovými systémy umožňuji efektivní řízení vstupu osob do obalesti s omezeným přístupem.

Elektronický systém je flexibilní. Karty lze rozdat všem zaměstnancům či osobám, u kterých se předpokládá pohyb v objektu a omezení přístupu řídit vzdáleně a v reálném čase.

Elektronický systém šetří náklady. Přes počateční investici do čteček karet a elektronických zámků je v čase méně nákladný než živá obsluha. Je také odolný vůčí selhání lidského faktoru (únava, nedbalost, korupce).

Způsoby propojení identifikačních karet s elektronickým systémem:

  • Čárový kód je nejlevnějším způsobem identifikace držitele karty. Na každé kartě je vytištěn unikátní čárový kód, kterému se v databázi elektronického systému přidělí identita uživatele. Nevýhodou je však slabší zabezpeční - čárový kód lze snadno padělat a může být třeba takovou kartu vybavit dalšími bezpečnostními prvky.
  • Magnetický proužek je nejrozšířenějším nosičem identifikačních dat. Oproti čárovému kódu na něj mohou být nahráváná data a karta může být po opětovném nakódování použitá jiným držitelem. Výhodou je levnější realizace přistupového systému a lepší zabezpečení nosiče dat než u čárového kódu.
  • Bezkontaktní čipová karta podobně jako magnetický proužek umožňuje přenášet nahraná data. Použití bezkontaktní čipové karty je bezesporu nejrychlejším způsobem identifikace a je vhodné všude tam, kde je nutná častá identifikace a tam, kde je velký provoz a jiné metody by způsobovaly zbytečné zdržení.
  • Bezkontaktní klíčenka je odolnější variantou bezkontaktní čipové karty. Klíčenka je vhodná k přidělání na svazek kličů a není tak třeba držitele učit novým zvyklostem.
  • Kontaktní čipová karta může být podle použitého čipu nejbezpečnějším způsobem řešení přístupu. Chytré karty (smart cards) jsou schopné na samotném čipu provádět složité operace šifrování a dešifrování. Díky odolnosti vůčí padělání čipu a prolomení jeho ochrany jsou s to zajistit nejvyšší úroveň zabezpečení.

 

Ostatní identifikační prvky: