magnetické karty

Dodávamé dva typy magnetických proužků: LoCo (Low Coercivity - nízka koercitivita) a HiCo (High Coercivity - výsoká koercitivita).

Magnetický proužek je nejlevnější způsob, jak na kartu uložit data. Za cenu nižší odolnosti lze ještě dodatečně snížit náklady na výrobu při použití papírové karty namísto plastové.

Karty dodávámé s nahránýmí daty nebo prázdné - dle požadavků zákazníka.

Low Coercivity - magnetický proužek s nízkou koercitivitou

Magnetická páska LoCo (Low Coercivity) má typicky hnědou barvu a je na ní prováděn zápis mnohem nižší intenzitou magnetického pole (kolem 300-400 Oe).

Čtečky magnetických proužku LoCo jsou mnohem rozšířenější a také jsou levnější oproti HiCo technologii. Hrozí zde však větší riziko poškození dat vlivem magnetického pole a technologie je vhodná pro krátkodobé použití (parkovací karty, vstupenky, ...).

Standard LoCo je určen normou ISO 7811-2.

 

High Coercivity - magnetický proužek s výsokou koercitivitou

Magnetická páska HiCo (High Coercivity) má tmavě černou barvu zápis je prováděn mnohem silnější intenzitou magnetického pole (kolem 2500-4200 Oe).

Data na pásce HiCo jsou mnohem stálejší a jen výjiměčně dojde k jejich poškození vlivem externího magnetického pole. Technologie HiCo je vhodná tam kde použití karty je trvalejšího charakteru (identifikační průkazy, magnetické klíče, klubové karty, ...).

Standard HiCo je určen normou ISO 7811-6.

 

Magnetické karty - LoCo, HiCo

Data na magnetickém proužku

Data se na oba druhy karet (LoCo i HiCo) nahrávají ve stejném formátu, který má značné omezení co do délky i znaků.

Záznam obsahuje 3 stopy které lze použit samostatně i současně a to skoro ve všech kombinacích: IATA, ABA, THRIFT, IATA+ABA, IATA+ABA+THRIFT, ABA+THRIFT

  • IATA - 79 znaků (7 bitů na znak)
  • ABA - 40 znaků (5 bitů na znak)
  • THRIFT/MINTS - 107 znaků (5 bitů na znak)