plastové karty s čárovým kódem

Vytištění čárového kódu (barcode) na plastovou kartu kód je nejlevnější způsob jak tuto kartu propojit s elektronickým přístupovým systémem.

Čárový kód se na kartu tiskne dodatečně pomoci termoprintového tisku. Čárové kódy natiskneme podle dodaných podkladů v libovolném standardu.

Plastové karty s čárovým kódem

typy čárových kódů

Pomoci čárového kódu lze zakódovat jak číslo tak text. Podle požadovaného obsahu je teba zvolit typ kódování.

Nejčastějí používané typy kódování:

  • UPC A, UPC E0, UPC E1 je standardem pro číselné kódování výrobků (Universal Product Code) a slouží k jednoznačné identifikaci výrobku a výrobce. Jednotlivé varianty se liší počtem číslic a způsobem zakódvání čísla výrobce a čísla výrobku.
  • EAN 8 a EAN 13 je evropským rozšířením standardu UPC (European Article Numbering). Čtečky EAN jsou zpětně kompatibilní s UPC.
  • Code 39 je prvním kódováním, které podporovalo alfanumerické znaky. Dodnes je používán nejčastějí, zejména ve variantě obsahující kontrolní součet.
  • Code 93 slouží k zakódování alfanumerického řetězce libovolné délky. Standard je schopen kódovat 7−bitové znaky (128 symbolů ASCII).
  • Code 128A, Code 128B, Code 128C podporují kódování zpráv různé délky a podle konkrétní varianty lze kódovat alfanumerické znaky (A), alfanumerické znaky včetně malých a velkých písmen (B), pouze číslo o délce 19 znaků (C).

 

Poznámka: Použití kódování EAN nebo UPC na plastových kartách není nijak omezeno a není třeba respektovat přidělování kódu jednotlivým zemím a výrobcům.