kontaktní čipové karty

Kontaktní čip umožňuje spolehlivé uložení většího množství dat a oproti bezkontaktnímu čipu znemožňuje zahájit komunikaci bez vložení karty do čtecího zařízení.

Kontaktní čipy jsou vhodné pro platební karty, předplacené telefonní karty, elektronické peněženky, elektronické jízdenky.

Kontaktní čipové karty

Kontaktní čipové karty

Čip obsahuje mikroprocesor a paměť a je natrvalo zataven do plastové karty během její výroby. Umístění a rozměry čipu jsou specifikovány normou ISO/IEC 7816-2.

Typ instalovaného čipu volí zákazník podle typu čtečky, ve které bude používán i podle požadavků na čip (například objem dat).

Obvykle dodáváme jeden z následujících typů:

  • Siemens (Infineon)
  • Thomson

Detailní popis nabízených čipů naleznete zde.

 

Oproti magnetickému proužku jsou možnosti kontaktních čipů mnohem větší:

  • Memory cards neboli paměťové karty obsahují pouze data, která lze číst a zapisovat. Některé čipy umožní přístup k datům pouze po zadání PINu. Karta však neobsahuje mikroprocesor a nemá možnost s daty manipulovat.
  • Smart cards neboli chytré karty obsahují čip s mikroprocesorem, který je schopen provádět operace s uloženými daty. Karta obsahuje vlastní program v paměti ROM, který pracuje s daty (v přepisovatelné paměti EPROM/EEPROM). Mikroprocesor provádí vlastní výpočty nutné například pro šifrování komunikace či ověření dat digitálním podpisem.
  • Telefonní karty jsou jednoúčelové karty s předem zapsanou hodnotou kreditu, který je pak postupně a nenávratně snižován až do jeho vyčerpání.

 

Použití kontaktních čipových karet

Použití kontaktních čipových karet

Kontaktní čipové karty mohou mít vzhledem k své univerzálnosti široké použití. Podle způsobů nasazení lze volit z různých typů kontaktních čipů tak, aby byly minimalizovány celkové výrobní náklady.

Vhodné použití kontaktních čipových karet:

  • Identifikační karty v přístupových systémech
  • Platební karty, elektronické peněženky
  • Věrnostní slevové karty (se záznamem nákupů)
  • Nosič elektronického podpisu
  • Šifrování a dešifrování prováděné přímo čipem na kartě